Print this page

Certificat de semnatura

o CERTIFICAT de SEMNATURA - se pot certifica doar semnaturile emise de reprezentantii legali ai societatii solicitante - se pot certifica semnaturile doar de pe documente originale; - se certifica semnatura nu continutul documentelor; - nu pot fi certificate semnaturile reprezentantilor legali al caror mandat a expirat; - nu pot fi eliberate certificari de semnatura pentru societatile comerciale radiate, aflate in lichidare sau pentru care a incetat dreptul de administrare in cadrul procedurii de insolventa. Documente necesare - cerere – formular tip - documentele pentru care se solicita certificarea de semnatura (original + copie certificata); - cartea de identitate/ buletinul/pasaportul, dupa caz, a reprezentantului legal a carui semnatura se certifica (copie); - certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, copie conforma cu originalul; - imputernicirea persoanei delegate sa obtina certificarea de semnatura;. - cartea de identitate/buletinul/pasaportul persoanei imputernicite sa obtina certificarea de semnatura (copie).
Read 546 times