Tel./Fax: (+40) 237 213 210
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Portofoliu proiecte

    Denumire proiect:  Centru de dezvoltare a IMM in cadrul Fondul National de Dezvoltare Regionala prin Agentia de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Sud-est
Scop si localizare: Proiectul a avut ca obiectiv  crearea unui Centru de dezvoltare a IMM din Judet care va oferi:
- Servicii de consultanta pentru infiintarea de firme noi, consultanta pentru dezvoltarea afacerilor firmelor in domeniul ; administrae afaceri, marketing, comert exterior,etc
-Furnizare de informatii referitoare la legislatia economica, oportunitati de afaceri, surse de finantare, avize si autorizatii pentru inmatriicularea si functionarea societatilor comerciale
Localizare: Focsani, Judet Vrancea, Regiunea de Sud-est.
Rezultatele proiectului:  dotare baza materiala, formarea a 4 consultanti, crearea unui punct de documentare cu o baza de date comerciala, intocmirea a 7 cereri de finantare si 7 planuri de afaceri
 Rolul organizatiei : Solicitant
Derulat in 2001
    Denumire proiect : Centru de instruire si perfectionare resurse umane in cadrul Programului PHARE 2000 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scop si localizare : Crearea unui cadru institutional si a unui climat favorabil pentru instruirea si perfectionarea fortei de munca angajate/ Focsani, judet Vrancea, regiunea de Sud-Est.
Rezultate proiect : Organizarea si dotarea Centrului de instruire si perfectionare resurse umane, Revista « Centrul de instruire si perfectionare resurse umane », Studiu de identificare a nevoilor de
instruire in judetul Vrancea, 115 Manageri si angajati instruiti, 8 cursuri de specializare, Simpozion cu tema : Instruirea si perfectionarea continua - cerinte ale pietei muncii in continua schimbare.
Rolul organizatiei : Solicitant
Derulat in 2003-2004

    Denumire proiect :Noi abilitati in comertul intern si international din cadrul Programului PHARE 2002 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scop si localizare : Dezvoltarea abilitatilor manageriale si a fortei de munca angajate in firmele cu activitate in comert, corespunzator nevoilor continue identificate pe piata, in vederea cresterii gradului de adaptabilittae a  resursei umane la modificarile structurale din mediul socio economic, pentru a incuraja cresterea economica si a  deveni  din ce in ce mai competitivi in vederea aderarii României la UE/ Focsani, judet Vrancea, regiunea de Sud-Est
Rezultate proiect : 2 cursuri management resurse umane, 10 cursuri destinate managerilor, 4 cursuri  calificare, 60 manageri ce vor dobândi expertiza in comert si alimentatie publica, 80 angajati din firmele selectate calificate si perfectionate in meseriile de vânzator, ospatar, patiser, brutar, 40 angajati  instruiti in operare PC, baza tehnico materiala imbunatatita.
Rolul organizatiei : Partener
Derulat in 2004-2005

    Denumire proiect :  Adaptabilitate, flexibilitate,  competitivitate pe  piata muncii intr-o societate bazata pe cunoastere din cadrul Programului PHARE 2004 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea capitalului uman.
Scop si localizare : Sa imbunatateasca competentele si sa dezvolte noi competente, pâna la finalizarea proiectului, in domeniul resurselor umane, sanatatii si sigurantei la locul de munca, informarii si comunicarii,  pentru un numar de 100 angajati si manageri provenind din firme din judetul Vrancea, in vederea cresterii productivitatii si  calitatii locului de munca, adaptabilitatii angajatilor si flexibilitatii pietei muncii, efectul fiind  imbunatatirea  practicilor interne  ale   IMM-urilor beneficiare pentru ca acestea sa devina inovative si competitive in contextul viitoarelor  provocari, promovând totodata egalitatea de sanse.         
Rezultate proiect Constientizare  crescuta a firmelor cu privire la provocarile si oportunitatile pe care le vor  avea ca viitor  membru UE; Capacitatea crescuta de a preveni si de a se adapta la schimbarile  structurale, de a dezvolta programe si strategii de resurse umane pentru cresterea gradului de ocupare si dezvoltarea calitativa a fortei de munca; Intelegerea si adoptarea conceptului de Responsabilitate Sociala a Intreprinderii, ca instrument de prevenire a riscurilor si stimulare sociala, prioritate pentru viitoarele tari membre UE; Utilizare crescuta a aplicatiilor IT, largirea integrarii IT in procesele de management si a strategiilor de marketing; Imbunatatirea comunicarii intre IMM si restul actorilor de pe scena social – economica in vederea stabilirii de parteneriate.
Rolul organizatiei : Partener
Derulat in 2007-2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    BOSS (Oportunitati de afaceri si servicii pentru IMM din zona de granita a UE )
Scop si localizare:  Proiectul  isi propune promovarea firmelelor prin participarea la târguri si expozitii internationale, prin stabilirea de noi contacte intre acestea si firme din tarile Uniunii Europene, prin semnarea de protocoale intre C.C.I.A Vrancea si alte Camere din tari membre ale U.E./ Italia, Spania, Grecia, Germania  
Rezultate: Participarea partenerilor si a 45 agenti economici (câte 15 pe fiecare eveniment) la 3 manifestari  expozitionale organizate astfel : VenMec, Târg de mecanica si contractari in domeniul mecanicii, Padova, 4 – 5 martie 2005, Târgul International al Comertului Salonic,  aflat la cea de-a 70-a editie, 13-19 septembrie 2005, Produse Agro-Industriale si Turism, Friuli – Italia, martie 2006,  Realizarea de intâlniri si contacte de afaceri la Camerele de Comert partenere.
Rolul organizatiei : Partener
Derulat in 2004  
    Denumire proiect - CALITATE, INFORMARE, COMUNICARE, GARANTIA COMPETITIVITATII PE PIATA EUROPEANA  in cadrul Programului PHARE 2005,Coeziune Economica si Sociala,Dezvoltare Resurselor Umane,Promovarea invatarii pe parcursul intrgii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca.
Scop si localizare   - Cresterea economica la nivel national si regional prin investitii in dezvoltarea capitalului uman si imbunatatirea calitatii resurselor umane, promovarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul vietii, valorificarea potentialului uman din cele mai vitale sectoare economice ale regiunii tinta, pentru a pune bazele dezvoltarii unei societati românesti bazata pe cunoastere, capabila de dezvoltare economica durabila.
Intarirea capacitatii institutionale a structurilor locale si regionale pentru a pregati implementarea investitiilor in dezvoltarea sectorului resurse umane si a crea cadrul institutional necesar administrarii eficiente a Fondurilor structurale Europene dupa aderare.
Realizarile proiectului:
20 manageri de nivel mediu si de linie, personal operativ, instruiti ca auditori interni pentru sisteme de management al calitatii
50 manageri de nivel mediu si de linie instruiti ca auditori interni pentru sisteme de management de mediu
48 top manageri, manageri de nivel mediu si reponsabili cu calitatea care vor fi instruiti ca manageri calitate conform standardului ocupational
24 manageri calitate care vor fi instruiti ca auditori externi calitate conform standardului ocupational
23 instruiti pentru gestionarea managementului calitatii in servicii
28 manageri de nivel mediu si de linie, personal operativ, instruiti in managementul sanatati si securitatii ocupationale
90 manageri de nivel mediu si de linie, personal operativ instruiti in operare PC
Rolul organizatiei :Solicitant
Derulat in 2008


    Denumire proiect:  DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA SI RELATIONARE IN MEDIUL DE AFACERI D.A.R.M.A. , finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, domeniu major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Scop : Dezvoltarea abilitatii managerilor si angajatilor din IMM –uri si a persoanelor care doresc sa dezvolte o afacere pe baza unui program de educatie antreprenoriala si manageriala.
- Crearea unei retele mobile de puncte de sustinere si stimulare directa a antreprenorilor locali;
- Imbunatatirea calificarilor managerilor, ale femeilor manager si ale angajatilor prin cursuri autorizate;
- Dezvoltarea antreprenoriala prin servicii suport de consultanta
- Integrarea inovarii in firme prin introducerea programelor de formare profesionala de formatori si coaching.
Rezultatele proiectului
 - Amenajarea a 4 birouri de consiliere si consultanta antreprenoriala la sediile camerelor de comert si infiintarea unor retele mobile de puncte de sustinere in judetele partenere
- Organizarea a 4 conferinte de lansare si a 4 conferinte de inchidere in judetele partenere
- Organizarea a 18 conferinte de disiminare a rezultatelor proiectului organizate in celelalte 6 regiuni de dezvoltare in care nu se deruleaza proiectul , cate una in fiecare an, in fiecare regiune
- Crearea unui newsletter electronic , transmis trimestial la minim 100 de firme in fiecare cele 4 judete partenere, timp de 3 ani (in total 4800 newsletter-uri ).
- Crearea unui website al proiectului
- Realizarea de materiale promotionale (4000 mape prezentare ,4000 pliante de promovare ,4000 CD-uri cu informatii de interes,4 roll+up+uri de promovare
- Realizarea unui film al proiectului , cu imagini din timpul implementarii acestuia , distribuit pe 160 DVD-uri
- Organizarea a 12 module de curs in fiecare an , in fiecare din judetele partenere, la care vor participa in total 1440 cursanti
- Consultanta antreprenoriala oferita in cadrul retelei mobile si in cadrul birourilor de consultata pentru 4920 persoane , din care : 1800 persoane mediul rural si urban , 2400 manageri si angajati,480 femei manager, 120 tineri cu studii superioare.
Rolul organizatiei :Partener
Derulat: ianuarie 2011 – aprilie 2014

    Denumire proiect:  F.P.C. pentru Angajati-Acces si participare la Formare Profesionala Continua, finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăsării pe tot parcursul viesii cu piasa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la formare profesională continuă”
Scop : Obiectivul general al proiectului consta  in facilitarea accesului si participarii la FPC continua a angajatilor din regiuni de dezvoltare diferite ale Romaniei, facilitand corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Contribuie la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.
Ajuta la cresterea competitivitatii resursei umane participante in proiect si calificate/ recalificate prin programele de pregatire profesionala;
Contribuie la cresterea ratei de ocupare a persoanelor aflate in perioada de educatie si FP initiala;
Cresterea mobilitatii pe piata muncii a membrilor grupului tinta al proiectului, inclusiv prin transfer de „bune practici” de pe piata italiana a muncii catre cea romaneasca;
Contribuie la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.
Rezultatele proiectului
Organizare de cursuri de calificare si recalificare pentru un grup tinta de  1800  persoane:  Preparator produse din lapte, Operator la prelucrarea conservelor din carne, peste si legume, Administrator pensiune turistica Macelar, Transator, Vinificator-pivnicer, Ingrijitoare copii, Lucrator in hoteluri, Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve, Lucrator in morarit si panificatie, Uscator-dezhidrator legume si fructe, Lucrator la fabricarea uleiurilor vegetale, Macelar
Ttransfer de “bune practici”,  creare unei retele parteneriale transnationale pentru facilitarea participarii angajatilor UE la calificare si recalificare.
Realizare pagina web in limba romana si limba italiana.
Rolul organizatiei :Partener
Derulat: IN DERULARE -  mai 2014 – iulie 2015

    Denumire proiect:  “C.A.S.E. – Competense antreprenoriale sociale”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniu major de intervenţie 6.1 „ Dezvoltarea economiei sociale”
Scop : Obiectivul general al proiectului consta  in imbunătăsirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piasa muncii din Regiunea Sud-Est si Vest, atât în economia socială, cât si în economia formală.
Rezultatele proiectului
Au fost infiintate 7 structuri de economie sociala;
S-au creat 34 de locuri de munca, dintre care 23 ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile vizate in proiect;
240 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere si orientare profesionala;
186 de persoane au absolvit programele de formare profesionala;
S-au organizat doua targuri de joburi sociale la care au participat 20 de structuri ale economiei sociale, iar fiecare dintre cele doua targuri a avut peste 100 de vizitatori din randul persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile.
Rolul organizatiei :Partener
Derulat: ianuarie 2015 – decembrie 2015

Read 8851 times Last modified on Friday, 24 August 2018 17:13

Articole

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk